Szavazási szabályzat

A Szervező és a díj alapítója a Biztosítás.HU Biztosítási Alkusz Kft. (székhelye: 1113 Budapest, Nagyszőlős u. 11-15 Utazási Biztosítója Díjért (továbbiakban: Díj, Díjak vagy Év Biztosítója Díj, Év Biztosítója Díjak.)

I. A szavazásról: Az Év Biztosítója 2019 Díjért folytatott szavazás 2 kategóriából áll, melyek a következők: Kárrendezési Kategória és a Szolgáltatási Kategória. A szavazás két része, valamint az azokban való részvétel nem feltételezi, és nem zárja ki egymást. Bővebb információ: evbiztositoja.hu (Hogyan szavazhatok? Kikre szavazhatok? Díj leírása )

II. Ki vehet részt a szavazáson? Minden természetes személy, aki a szavazásra fenntartott modulban megadja e-mail címét és lakhelyének irányítószámát, valamint elfogadja a szavazás feltételeit és az adatvédelmi szabályzatot.

A szavazók azonosítása e-mail cím és irányítószám alapján történik. Egy e-mail címről csak egy szavazat adható le. A Szavazáson való részvétel ingyenes.

III. Szavazás menete: A szavazás alkalmával a kiválasztott biztosító(ka)t 1-10-es skálán kell értékelni a két kategóriában. Az 1-es a legrosszabb, a 10-es pedig a legjobb osztályzat. Mindenki egy alkalommal szavazhat. A szavazás alkalmával maximum három vagyon és felelősségbiztosító, illetve három utazási kategóriába tartozó biztosító minősíthető.

Szolgáltatás értékelés alatt azt értjük, hogy az adott biztosítóval - lakás, CASCO, kötelező gépjármű felelősségbiztosításra vagy utazási biztosításra  - szerződött biztosított (szavazó) milyennek értékeli az adott biztosító által a részére nyújtott szolgáltatások színvonalát, főként a:

Vagyis minden olyan - a biztosító által nyújtott – szolgáltatás értékelendő, ami nem egy bekövetkezett káreseményhez kapcsolódik.

Kárrendezés értékelés alatt azt értjük, hogy az adott biztosítóval - lakás - CASCO -  kötelező gépjármű felelősségbiztosítási vagy utazási biztosítási  konkrét káresemény során kapcsolatba került károsult (szavazó) milyennek értékeli az adott biztosító kárrendezéshez kapcsolódó szolgáltatását, kárkifizetését, kárrendezési gyakorlatát.

A kárrendezés értékelésekor nemcsak az adott biztosítóval szerződött biztosítottak véleményére vagyunk kíváncsiak, hanem azoknak a véleményére is, akiknek az adott biztosító ügyfelei okoztak kárt, így káruk rendezéséhez az adott biztosítóhoz kellett fordulniuk.

Kérjük, hogy akkor szavazzanak, minősítsék az egyes biztosítókat, ha tapasztalataik a közelmúltból, 1-2 éves biztosítási szerződésekből, illetve 1-2 éves károk ügyintézéséből fakadnak. A biztosítók 3-5, netán 10 évvel ezelőtti szolgáltatásai ma már nem lennének mérvadóak.

Amennyiben csak a szolgáltatásról van tapasztalatuk, akkor lehetőségük van, csak arra szavazni és fordítva. A szavazás érvényességéhez nem szükséges mindkét kategóriára értékelésére.

IV. Kikre szavazhat: A szavazáson részt vevő biztosító társaságok

V. A szavazás időtartama: A szavazás 2019.október 01-én kezdődik és 2019. október 31-én 24.00 óráig tart.

VI. Eredményhirdetés: A Szervező a Nyertesek kihirdetését  honlapján illetve sajtókommüniké formájában  teszi meg. 

VII. Ki lesz a nyertes? A Díjat az a biztosító nyeri, aki az adott kategóriában a legmagasabb összesített ügyfél elégedettségi pontszámot éri el, a beérkező érvényes szavazatok átlagértéke alapján. Az "Év biztosítója 2019 – Szolgáltatási Kategória" első három helyezettje, valamint " Év biztosítója 2019 – Kárrendezési Kategória " kategóriáinak első 3 helyezettje, valamint az Év Utazási Biztosítója (csak egyetlen (azaz első) helyezettje a Díj részeként megkapja a Díj logóját, amelyet jogosult használni kiadványain, hirdetésein és a honlapján feltüntetni. A logónak, mint a Szervező szellemi termékének használatát a Szervező kizárólag ezen célokra biztosítja, minden egyéb célú használat, hasznosítás tilos! A logo használatra vonatkozó részletes szabályok a evbiztositoja.hu/dijazottak.html oldalon találhatók.

VIII. Egyéb rendelkezések: A Szavazás során a Szervező által tapasztalt visszaélés (gépi szavazás, botok alkalmazása, tolás stb. )esetén a Szervező fenntartja jogát az érintett szavazat, szavazatok érvénytelenítésére.

A szavazás lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen részvételi feltételek szerint történik. Amennyiben a jelen részvételi feltételek valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Ha a szavazó a jelen részvételi feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a szavazásban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

Budapest, 2019. szeptember 28.
Biztosítás.HU Kft.